GEO

AZE

MAIL

+995 593 20 42 22

+994 70 230 40 06

motechpost@gmail.com

NƏZARƏT MASASI KƏSMƏ LÖVHƏLƏRİ İLƏ

XAMMALIN VƏ YA HAZIR MƏHSULUN KEYFİYYATINƏ NƏZARƏT EDİLMƏSİ VƏ ONUN EMAL OLUNMASI ÜÇÜN İSTİFADƏ OLUNUR.

 

AYRICA BİR AVADANLIQ KİMİ VƏ YA İSTEHSALAT XƏTTİN BİR HİSSƏSİ KİMİ İSTİFADƏ OLUNUR.

 

KƏSMƏ LÖVHƏLƏRİ, ÜFÜQİ KONVEYER VƏ İŞÇİLƏR MƏHSULA ASANLIQLA NƏZARƏT ETMƏSİ ÜÇÜN XÜSUSİ İŞIQLANDIRMA İLƏ TƏCHİZ OLUNUB.

 

BUNDAN ƏLAVƏ MASA, MƏHSULUN BİR NEÇƏ FRAKSİYAYA BÖLÜNMƏSİ ÜÇÜN ARAKƏSMƏLƏR İLƏ TƏCHİZ OLUNA BİLƏR.

 

KONVEYER OLA BİLƏR Kİ - PU, PVC MATERİALLI LETLİ VƏ YA MODULLU LENT İLƏ TƏCHİZ OLUNSUN.

 

BUNDAN ƏLAVƏ DİYİRCƏKLİ OLA BİLƏR.

 

MASADA HANSI MƏHSULUN YOXLANILMASINA EHTİYYAC OLDUĞUNDAN ASILIDIR.

 

AVADANLIQ TƏCHİZ OLUNA BİLƏR:

• DƏSTƏKLƏNƏN AYAQCIQLAR ÜZƏRİNDƏ KİLİDLİ TƏKƏRLƏR İLƏ - AVADANLIĞIN YERİNİ ASANLIQLA DƏYİŞDİRMƏK ÜÇÜN.

• LENTİN SÜRƏTİNİ TƏNZİMLƏMƏ MEXANİZMİ İLƏ.

 

ADİ POLAD VƏ YA PASLANMAYAN POLAD VASİTƏSİ İLƏ HAZIRLANIR.

 

ÖLÇÜLƏRİ VƏ MƏHSULDARLIĞI, MÜŞTƏRİ TƏRƏFİNDƏN VERİLƏN TƏLƏBLƏRƏ UYĞUN MÜƏYYƏN OLUNUR.