GEO

AZE

MAIL

+995 593 20 42 22

+994 70 230 40 06

motechpost@gmail.com

Elevator

XAMMALIN VƏ YA HAZIR MƏHSULUN KEYFİYYATINƏ NƏZARƏT EDİLMƏSİ VƏ ONUN EMAL OLUNMASI ÜÇÜN İSTİFADƏ OLUNUR.

 

AYRICA BİR AVADANLIQ KİMİ VƏ YA İSTEHSALAT XƏTTİN BİR HİSSƏSİ KİMİ İSTİFADƏ OLUNUR.

 

İŞ PRİNSİPİ:

XAMMAL VƏ YA MƏHSUL ƏVVƏLCƏ KONVEYERİN AŞAĞI VƏ YA YUXARI ÜFÜQİ HİSSƏSİNƏ DÜŞÜR, DAHA SONRA ÜFÜQİ PROFİLLI KONVEYER LENT VASİTƏSİ İLƏ, YUXARI VƏ YA AŞAĞI İSTİQAMƏTLƏRİNDƏ NƏQL OLUNUR.

 

AVADANLIQ TƏCHİZ OLUNA BİLƏR:

• DƏSTƏKLƏNƏN AYAQCIQLAR ÜZƏRİNDƏ KİLİDLİ TƏKƏRLƏR İLƏ - AVADANLIĞIN YERİNİ ASANLIQLA DƏYİŞDİRMƏK ÜÇÜN.

• LENTİN SÜRƏTİNİ TƏNZİMLƏMƏ MEXANİZMİ İLƏ.

 

ADİ POLAD VƏ YA PASLANMAYAN POLAD VASİTƏSİ İLƏ HAZIRLANIR.

 

ÖLÇÜLƏRİ VƏ MƏHSULDARLIĞI, MÜŞTƏRİ TƏRƏFİNDƏN VERİLƏN TƏLƏBLƏRƏ UYĞUN MÜƏYYƏN OLUNUR.